25.02. 2024 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

07.05.2024 16:56

 

SINIRLI SORUMLU AKSUYALIKENT SİTE İŞLETME  KOOPERATİFİ

25.02.2024 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


            S.S. Aksu Yalıkent Site İşletme Kooperatifi’nin 2023 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 25.02.2024 Tarihinde saat 10.30 ‘da “Kundu Mahallesi 33006 sokak No:8M/B blok Aksu–Antalya” adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Bekir yılmaz ve Mehmet İşler gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel kurul toplantısına ait davet gündemi içeren taahhütlü mektupların 23/01/2024 tarihinde 69 ortağa ANTALYA AKSU PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 74 ortağa ise 23/01/2024 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği,

b)Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 143 (YüzKırküç) ortaktan, 51 (Ellibir) ortağın asaleten ve 23 (Yirmiüç) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 74 (Yetmişdört) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Atilla Çınar tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

  1. Madde :Açılış ve Yoklama yapıldı.
  2. Madde:Divan başkanlığına Hüseyin Ali Malan  katip üyeliğe Altuğ Tavas Önerildi.

.Öneri oylandı. Oybirliği ile seçilerek imza yetkisi verildi.

  1. Madde: Atatürk, Türk Büyükleri ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

4.      Madde: 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu Başkanı tarafından okundu.  Denetim kurulu raporu denetçi tarafından okundu, okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunularak okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul edildi

5.      Madde: 2023 yılı bilanço finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunularak okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul edildi

6.      Madde: Yönetim Kurulu  ve  Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı)

7.      Madde: Kemirgen hayvanların sitemize verecekleri zararların engellenmesi için istasyonlar kurulmasını görüşülüp, karara bağlanması, bu hususta yönetime yetki verilmesi müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucu Oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; 56 kabul oyuna karşılık 4 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8.      Madde: Havuzun yan tarafında bulunan sığınak alanlarına veya uygun görülen alanlara fitness  ve sauna salonu yapılmasının görüşülüp,karara baglanması müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sunuldu.  Yapılan oylamada 15 kabul oyuna karşılık 34 red oyu ile oy çokluğu ile reddedildi..

9.      Madde: 2024 yılı Tahmini Bütçe’nin müzakeresi ve  bütçenin uygulanmasında yönetim kuruluna yetki verilmesi, ayrıca; tahmini bütçedeki aylık kooperatif aidatının  belirlenmesi ve gecikme zammı (tazminatı) bedelinin yüzde kaç olacağı ve nasıl uygulanacağının görüşülüp oylanarak karara bağlanmasına geçildi. 2024 yılı Tahmini Bütçe Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu. Yönetim kurulu tarafından 2 önerge sunuldu. İlk önerge kooperatif üyelerinin Mart 2024 ayından itibaren aidatların aylık 3.000,00 TL olması oylamaya sunuldu. Önerge oy çokluğu ile reddedildi.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2. önerge kooperatif üyelerinin Mart 2024 ayından itibaren aidatların aylık 2.500,00 TL olması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 39 kabul oyu almıştır. Kooperatif üyelerinin Mart 2024 ayından itibaren aidatların aylık 2.500,00 TL aidat toplanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Geçmişten itibaren borçlu olan üyelerimize 14.06.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul’da alınan kararına göre yürürlükteki yıllık temerrüt faizinin iki (2)  katı oranında gecikme zammı (tazminatı) alınması kararının geçerliliğini sürdürmesi, Genel Kurulun Oylamasına sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.

10.  Madde: Yönetim Kurulu ve  Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile  huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

Atilla Çınar tarafından yönetim kurulu ve denetim kurulunun huzur hakları için;

Yönetim Kurulu Başkanına 7.000,00 TL (YedibinTürkLirası) aylık net.

 

 

Yönetim Kurulu II. Başkanına 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası) aylık net.

Yönetim Kurulu Muhasip Üyeye 5.000,00 TL (BeşbinTükLirası) aylık net.

Denetim Kurulu her bir Üye 500,00 TL (BeşTürkLirası)  aylık net. Ödenmesi önergesi verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Oylama oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11.  Madde: Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;

Mustafa B.Üstün tarafından Yeni seçilecek Yönetim kuruluna aşağıdaki isimleri bulunan üyelerin seçilmesi için önerge verilmiştir. Verilen önergeye göre;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ Mustafa B.Üstün – Firdevs Ezergül ve Derya Hiçyılmaz

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ Bülent Zafer Şenli, Alparslan Güney ve Mehmet Lambaoğlu

Oylamaya sunularak okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul edildi

Mustafa B.Üstün tarafından Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulu’nun görev süresinin 2 ( iki ) yıl olması teklif edildi. Yönetim Kurulunun görev süresi belirlenmesi Genel Kurulun Oyuna sunulmuştur. Oylamaya sunularak okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

12.  Madde: Yeni Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;

Mustafa B.Üstün tarafından Yeni seçilecek denetim kuruluna aşağıdaki isimleri bulunan üyelerin seçilmesi için önerge verilmiştir.

DENETİM KURULU  ASİL ÜYELERİ:    Hüseyin Ali Malan ve Cenk Berk

DENETİM KURULU YEDEK  ÜYELERİ: Seyit Ali Barlas ve Hülya Kutlan

            Oylamaya sunularak okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

Mustafa B.Üstün tarafından Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulu’nun görev süresinin 2 yıl olması teklif edildi. Denetim Kurulunun görev süresi belirlenmesi Genel Kurulun Oyuna sunulmuştur. Oylamaya sunularak okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul edildi

13.  Madde: Dilek ve temenniler, Kapanış.

Ali Murat Apaydın söz alarak, Fitness ve Sauna yapılacak alanlara hobi alanları yapılmasının daha uygun olacağını, önerdi.

Meriç Ateş söz alarak araçların gelişigüzel park edilmemesini, otoparkların kullanılmasını ,önerdi.

Gökhan Göksal söz alarak giriş kapsısında bulunan güvenlik görevlilerinin sürekli değiştiğini belirterek, güvenlik görevlisinin sürekli hale getiririlmesinin uygun olacağını, önerdi.

İlker Biner söz alarak Kooperatife ait 17000 metre kare alana, Güneş Enerjisi sisteminin kurulmasını kooperatifin menfaatine olacağını ,önerdi.

Füsun Öztekin Malan söz alarak; kapı stıkırları, otoparkın zemininin düzenlenmesi, çevre tellerinin sentetik çim ile kapatılması, çöp istasyonlarının ve köpek alanının aktif hale getirilmesi hususlarının yapılmasını, önerdi.

 

KAPANIŞ: Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmadığından Genel Kurul tutanağı hazırda bulunan ortaklara anlaşılır bir şekilde okunduktan sonra itiraz edenin olmadığı görüldü ve toplantı saat 14.30 itibari ile Divan Başkanı tarafından sonlandırıldı. 25.02.2024

 

 

DİVAN BAŞKANI                                      DİVAN KÂTİBİ                             

Hüseyin Ali Malan                                            Altuğ Tavas

                                                

 

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

  Bekir Yılmaz    Mehmet İşler

Sosyal Medya