13.10.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar

11.06.2020 15:58

Sayın üyelerimiz, 13.10.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan önemli kararlar;

1* 2019 Ekim ayında ödenmek üzere, üyelerimiz tarafından 600 (altıyüz) tl. Ara ödeme yapılması

2* Kooperatifte bulunan bağımsız bölümlerdeki tapu ve belediye kayıtlarındaki numarataj hatalarının giderilmesi için yapılacak masrafların, eşitsizliğin giderilmesi açısından kooperatif tarafından karşılanması ve tüm üyelerin sorumlu olması hususları kabul edilmiştir.

Sosyal Medya