02.06.2024 OLAGAN ÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI

07.05.2024 16:45

                                   

     S.S.AKSU YALIKENT SİTE İŞLETME  KOOPERATİFİ

Kundu Mahallesi 33006 SokS.S.Aksu Yalıkent Konut Yapı koop.Sitesi B Blok No.8M  Aksu/ Antalya

Büro Cep : 05306097422

                                                                                                                                  

 

Sayı  :  19                                                                                                                  30.04.2024

KonuOlağanüstü Genel Kurul Toplantısına

             Çağrı Hk.

               

                     SAYIN ÜYEMİZ

Kooperatifimizin 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı EK.’teki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/06/2024 Pazar Günü saat 10: 30'da  Kundu  Mahallesi 33006 Sokak S.S.Aksu Yalıkent Konut Yapı Koop.Sitesi No:8M AKSU/ANTALYA adresindeki kafeterya‘da yapılacaktır. Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı belirtilen gündem ile 09/06/2024 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Belirlenen genel kurulumuza bizzat katılmanızı, mazeretinize binaen katılamadığınız takdirde aşağıda bulunan vekaletname ile kendinizi temsil ettirmenizi önemle rica ederiz.

                                                                                                            Saygılarımızla

 

                                                                           Aksu  Yalıkent Site İşletme  Kooperatifi

                                                                                                                                  Mustafa B.ÜSTÜN          Derya HİÇYILMAZ

                                                                             Başkan                       Muhasip Üye

.                       

            

Ekleri:    1-  Gündem

                                      

                                    

...............................................................................................................................................

S.S. Aksu Yalıkent Yapı Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığına

                                                                                                                                       Antalya

 

Üyesi olduğum S.S. Aksu Yalıkent Site İşletme  Kooperatifi üyeliğim ile ilgili olarak  02/06/2024 günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına mazeretime binaen katılamayacağımdan, beni temsilen yapılacak toplantıya katılmaya, oy kullanmaya, alınacak olan kararları kabule veya redde, İmzalanması gereken evrak ve belgeleri imzalamaya, adı geçen kooperatif nezdinde bu konularda başından sonuna kadar beni tam yetki ile temsile, münferiden mezun ve yetkili olmak üzere

............. nolu üye .........................................

Kızım/Oğlum ...............................................

Annem/Babam .............................................

Eşimin Annesi/Babası ..................................

............................./ kızım / oğlum .................... doğumlu ..................................... vekil tayin ettim.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Vekalet veren:

 

ADI SOYADI  :

ÜYE NO         :

İMZA              :

 

                                              

 

AÇIKLAMA: Bir üye diğer bir üyenin vekaletini kullanabilir. Ya da vekalet kullananın; kooperatif üyesinin eşi veya 1.derece akrabası olması gerekir (reşit olmuş çocuğu, anne ve babası, eşinin anne ve babası)     

 

Sosyal Medya